Política de Privacitat

En compliment de l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció

de Dades de Caràcter Personal, l'informem que quantes dades personals ens facilitin, quedaran incorporades i seran tractatades en els fitxers de titularitat de  L'ESPORT amb la finalitat de gestionar, administrar i mantenir els Serveis prestats i contractats, així com per a mantenir-lo informat, inclòs per medis electrònics sobre qüestions relatives a l'activitat de la companyia i els seus serveis.

Vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a , [email protected]  acompanyant sempre una fotocòpia del seu D.N.I.

CONSENTIMENT PER A REALITZAR COMUNICACIONS VIA WhatsApp

En nom de complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD), L'ESPORT l'informa: Que hi ha la possibilitat de realitzar comunicacions a través de sistemes de missatgeria instantània com Whatsapp amb la finalitat d'agilitzar la gestió dels serveis contractats, per a la qual se sol·licita el seu consentiment exprés.


Cistella

La cistella està buida.